aletheia-front-3

Aletheia Front cover Ben Baldwin